Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων

Θέματα Πανελλαδικών 2018

Καθημερινή ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις απαντήσεις τους.

8-6-2018

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

11-6-2018

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

11-6-2018

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13-6-2018 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13-6-2018 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
13-6-2018 ΑΕΠΠ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15-6-2018 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15-6-2018 ΑΟΘ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15-6-2018 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
19-6-2018 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
19-6-2018 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέματα Πανελλαδικών 2017

Καθημερινή ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις απαντήσεις τους.

7-6-2017

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

9-6-2017

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

9-6-2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ , ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2
12-6-2017 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12-6-2017 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12-6-2017 ΑΕΠΠ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14-6-2017 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14-6-2017 ΑΟΘ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14-6-2017 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
16-6-2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
16-6-2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
19-6-2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
19-6-2017 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέματα Πανελλαδικών 2016

Καθημερινή ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις απαντήσεις τους.

16-5-2016

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

18-5-2016

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

18-5-2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20-5-2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20-5-2016

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
23-5-2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
23-5-2016 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
25-5-2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
27-5-2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
27-5-2016 ΑΕΠΠ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
30-5-2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
30-5-2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1-6-2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέματα πανελλαδικών 2015

Καθημερινή ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις απαντήσεις τους.

18-5-2015

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20-5-2015

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20-5-2015

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20-5-2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20-5-2015

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
22-5-2015 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
22-5-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
22-5-2015 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
22-5-2015 ΑΟΔΕ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
25-5-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
25-5-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ. ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
27-5-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
27-5-2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
27-5-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
27-5-2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
29-5-2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
29-5-2015 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2-6-2015 ΑΟΘ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέματα πανελλαδικών 2014

Καθημερινή ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις απαντήσεις τους.

28-5-2014

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30-5-2014

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30-5-2014

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30-5-2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30-5-2014

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2-6-2014 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2-6-2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4-6-2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4-6-2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4-6-2014 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
4-6-2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
6-6-2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
6-6-2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
6-6-2014 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
6-6-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
10-6-2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
10-6-2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
12-6-2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέματα Πανελλαδικών 2013

Ημερήσια ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β)

Νεοελληνική Γλώσσα 17/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Βιολογία Γενικής Παιδείας 20/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 20/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Φυσική Γενικής Παιδείας  20/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Ιστορία Γενικής Παιδείας 20/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Νεοελληνική Λογοτεχνία 22/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Φυσική Κατεύθυνσης 22/5/2013 Εκφωνήσεις     -   Απαντήσεις
Χημεία-Βιοχημεία 24/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε 24/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Ιστορία Κατεύθυνσης 24/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Βιολογία Κατεύθυνσης 24/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 27/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Αρχαία Ελληνικά 27/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Χημεία Κατεύθυνσης 29/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 29/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Λατινικά 9/5/2013  Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Ηλεκτρολογία 29/5/2013  Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  31/5/2013 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις

Εσπερινά ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνσης
Χημεία-Βιοχημεία Κατεύθυνσης
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Φυσική Κατεύθυνσης
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθήματα ΕΠΑ.Λ. (Α΄) και Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. (Β΄) - Ημερήσια & Εσπερινά

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
Στοιχεία Παθολογίας
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ηλεκτρικές Μηχανές
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
Εγκαταστάσεις Ψύξης
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
Μηχανές Πλοίου Ι
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Φυτική Παραγωγή
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
Μεταφορά Φορτίων
Δομημένος Προγραμματισμός
Οικοδομική
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Διαμόρφωση Τοπίου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
Γραφιστικές Εφαρμογές
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
ΕΠΑΛ-Στοιχεία Μηχανών
Μαθηματικά Ι
Νεολληνική Γλώσσα
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Εσπερινά)
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ (Εσπερινά)
Γραφιστικές Εφαρμογές (Εσπερινά)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (Εσπερινά) 
Διαμόρφωση Τοπίου (Εσπερινά)
Μαθηματικά Ι(Εσπερινά)
Νεολληνική Γλώσσα (Εσπερινά)

Επαναληπτικές εξετάσεις - Ημερήσια & Εσπερινά Γ.Ε.Λ.

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Κατεύθυνσης (Εσπερινά)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)
Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ημερησίων)
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατευθύνσης (Ημερήσια και Εσπερινά)
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (εσπερινά)
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Φυσική Κατεύθυνσης
Φυσική Κατεύθυνσης (εσπερινά)
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (εσπερινά)
Βιολογία Γενικής Παιδείας (εσπερινά)
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα

Ειδικά μαθήματα

Ελεύθερο Σχέδιο
Γραμμικό Σχέδιο
Αρμονία
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (Ηχητικό) - Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (Θέματα)

Θέματα Πανελλαδικών 2012

Εκφωνήσεις - Απαντήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα 21/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις  
Βιολογία Γενικής Παιδείας 23/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις  
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 23/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις  
Φυσική Γενικής Παιδείας  23/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις  
Ιστορία Γενικής Παιδείας 23/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις  
Νεοελληνική Λογοτεχνία 25/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις  
Φυσική Κατεύθυνσης 25/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις Απ2
Αρχαία Ελληνικά 28/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Μαθηματικά Κατεύθυνσης  28/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις Απ2 
Ιστορία Κατεύθυνσης 30/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Βιολογία Κατεύθυνσης 30/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε  30/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Χημεία-Βιοχημεία  30/5/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις
Χημεία Κατεύθυνσης 01/6/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

01/6/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις

Λατινικά

01/6/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις

Ηλεκτρολογία

01/6/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

05/6/2012 Εκφωνήσεις    -    Απαντήσεις

Θέματα Πανελλαδικών 2011

Γ' Λυκείου & ΕΠΑΛ (Β') - Γενικής Παιδείας & Επιλογής

Γ' Λυκείου & ΕΠΑΛ (Β') - Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ειδικά μαθήματα

Μαθήματα ΕΠΑ.Λ. (Α΄) και Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. (Β΄)

Γ' Λυκείου - Επαναληπτικές

Θέματα Πανελλαδικών 2010

Γ' Λυκείου & ΕΠΑΛ (Β') - Γενικής Παιδείας & Επιλογής

Γ' Λυκείου & ΕΠΑΛ (Β') - Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ειδικά μαθήματα

Μαθήματα ΕΠΑ.Λ. (Α΄) και Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. (Β΄)

Γ' Λυκείου - Επαναληπτικές

Αρχείο θεμάτων από το 2001 έως και φέτος

epityxontes

Κτίριο 1

  • Ηρ. Πολυτεχνείου 33
    (πλατεία) Νέα Πεντέλη
  • 2108048919

Κτίριο 2

  • Ολύμπου 1
    Λεωφ. Πεντέλης
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
  • 2108035537

Δικτύωση

Συνεργασία

Αποστολή Βιογραφικού στο email μαςΑποστολή
βιογραφικού

info@dinamiko.gr